Oliver Friggieri

Il-Bieb Imsakkar
Friggieri1111

Jekk filghaxija tiftah qalbek berah
jidhollok dlonk il-lejl u jorqod ghandek.
Jekk tul il-lejl ticcassa lejn il-kwiekeb
huma jkellmuk bil-lingwa tas-sigrieti.
U jekk tghaddi s-sighat imqajjem, tisma'
fil-hemda l-qalb ta' l-univers ittektek.
La tinhasadx: issemma' sew u tifhem
li z-zewgt iqlub itektku b'ritmu wiehed.
Tkun sibt il-bieb imsakkar tal-misteru,
lilhinn mill-bieb hadd ghadu qatt ma rifes.
Ftakar it-triq biex taghraf terga' lura.The Closed Door

Should you at night open your heart wide
the night will steal in immediately and sleep there.
Should you at night fix your gaze at the stars,
they will address you with the language of secrets.
And should you stay awake for hours,
You will hear in the silence the heart of the universe beat.
Fear nothing: listen carefully and you will follow
the two hearts which beat as one.
You will have discovered the closed door of mystery.
No one has yet crossed the threshold of that door.
Remember well the road to know your way back again.© University of Wales, Aberystwyth 2002-2009       home  |  e-mail us  |  back to top
site by CHL